Verbe « Identifier » en Hébreu

lézahot / mézahèh / zihah

זִיהָה / מְזַהֶה / לְזַהוֹת

Conjugaison du verbe « identifier » en hébreu

en image
Conjugaison du verbe « identifier » en hébreu

en tableau

 

Groupe "PIEL"
לְזַהוֹת
מְזַהֶה
זִיהָהַ
identifier
lézahot
mézahèh
zihah
verbe : identifier - זִיהָה / מְזַהֶה / לְזַהוֹתַ
Présent
Passé
Futur
Impératif
מְזַהֶה
mézahèh
מְזַהָה
mézahah
מְזַהִים
mézahim
מְזַהוֹת
mézahot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou
זִיהִיתִי
zihiti
זִיהִיתָ
zihita
זִיהֵית
zihèt
זִיהָה
zihah
זִיהֲתָה
zihatah
זִיהִינוּ
zihinou
זִיהֵיתֶם
ziheitèm
זִיהֵיתֶן
ziheitèn
זִיהוּ
zihou
זִהוּ
zihou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
אֲזַהֶה
azahèh
תְּזַהֶה
tézahèh
תְּזַהִי
tézahi
יְזַהֶה
yézahèh
תְּזַהֶה
tézahèh
נְזַהֶה
nézahèh
תְּזַהוּ
tézahou
תְּזַהֶינָה
tézaheynah
יְזַהוּ
yézahou
תְּזַהֶינָה
tézaheynah
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
זַהֵה
zahèh
זַהִי
zahi
זַהוּ
zahou
זַהֶינָה
zahèynah
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn