Verbe « Monter » en Hébreu

la'alot / 'olèh / 'alah

עָלָה / עוֹלֶה / לַעֲלוֹת

Conjugaison du verbe « monter » en hébreu

en image
Conjugaison du verbe « monter / s'élever / hausser » en hébreu

en tableau

 

Groupe "PAAL"
לַעֲלוֹת
עוֹלָה
עָלָה
monter / s'élever / hausser
la'alot
'olèh
'alah
verbe : monter - עָלָה / עוֹלֶה /לַעֲלוֹ
Présent
Passé
Futur
Impératif
עוֹלֶה
'olèh
עוֹלָה
'olah
עוֹלִים
'olim
עוֹלוֹת
'olot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou
עָלִיתִי
'aliti
עָלִיתָ
'alita
עָלִית
'alit
עָלָה
'alah
עָלְתָה
'altah
עָלִינוּ
'alinou
עֲלִיתֶם
'alitèm
עֲלִיתֶן
'alitèn
עָלוּ
'alou
עָלוּ
'alou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
אֶעְלֶה
é'élèh
תַּעֲלֶה
ta'alèh
תַּעֲלִי
ta'ali
יַעְלָה
ya'alah
תַּעְלֶה
ta'alèh
נַעְלֶה
na'alèh
תַּעְלוּ
ta'alou
תַּעְלוּ
ta'alou
יַעֲלוּ
ya'alou
תַּעֲלֶינָה
ta'aleinah
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
עֲלֵה
'alèh
עֲלִי
'ali
עֲלוּ
'alou
עֲלֶינָה
'aleinah
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn