Verbe « Obliger » en Hébreu

lé'hayèv / mé'hayèv / 'hiyèv

חִייֵּב / מְחַיֵּיב / לְחַיֵּיב    Conjugaison du verbe « obliger / contraindre / devoir » en hébreu

en image

Verbe Contraindre en hébreu - PIEL


Conjugaison du verbe « obliger / contraindre / devoir » en hébreu 

en tableau

Groupe "PIEL"
לְחַיֵּיב
מְחַיֵּיב
חִייֵּב
dire, parler, déclarer
lé'hayèv
mé'hayèv
'hiyèv
verbe : obliger / contraindre / devoir - חִייֵּב - מְחַיֵּיב - לְחַיֵּיב
Présent
Passé
Futur
Impératif
מְחַיֵּיב
mé'hayèv
מְחַיֶּיבֶת
mé'hayévèt
מְחַיְּיבִים
mé'hayvim
מְחַיְּיבוֹת
mé'hayvot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou
חִייַּבְתִּי
'hiyavti
חִייַּבְתָּ
'hiyavta
חִייַּבְתְּ
'hiyavèt
חִייֵּב
'hiyèv
חִייְּבָה
'hiyvah
חִייַּבְנוּ
'hiyavnou
חִייַּבְתֶּם
'hiyavtèm
חִייַּבְתֶּן
'hiyavtèn
חִייְּבוּ
'hiyvou
חִיְּיבוּ
'hiyvou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
אֲחַיֵּיב
a'hayèv
תְּחַיֵּיב
té'hayèv
תְּחַיְּיבִי
té'hayvi
יְחַיֵּיב
yé'hayèv
תְּחַיֵּיב
té'hayèv
נְחַיֵּיב
né'hayèv
יְחַיְּיבוּ
yé'hayvou
תְּחַיְּיבוּ
té'hayvou
תְּחַיְּיבוּ
té'hayvou
תְּחַיֵּיבְנָה
té'hayèvna
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
חַיֵּיב
'hayèv
חַיְּיבִי
'hayvi
חַיְּיבוּ
'hayvou
חַיֵּיבְנָה
'hayèvna
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn


Groupe "s'apparente au Groupe PAAL"
חַיֵּיב
devoir
'hayève
verbe : devoir - חַיֵּיב
Présent
חַיֵּיב
'hayèv
חַיֶּיבֶת
'hayévèt
חַיְּיבִים
'hayvim
חַיְּיבוֹת
'hayvot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou