Verbe « ordonner / commander » en Hébreu
lé'arèa'h / métzavèh / tzivah

צִיוָּוה / מְצַוֶּוה / לְאָרֵחַ
Conjugaison du verbe « ordonner / commander» en hébreu

en image
Conjugaison du verbe « ordonner / commander » en hébreu

en tableau

 

Groupe "PIEL"
צִיוָּוה
מְצַוֶּוה
לְאָרֵחַ
identifier
tzivah
métzavèh/
lé'arèa'h
verbe : ordonner / commander - צִיוָּוה / מְצַוֶּוה / לְאָרֵחַ
Présent
Passé
Futur
Impératif
מְצַוֶּוה
métzavèh
מְצַוָּוה
métzavah
מְצַוִּוים
métzavim
מְצַוּוֹת
métzavot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou

צִיוִּויתִי
tziviti
צִיוִּויתָ
tzivita
צִיוִּוית
tzivit
צִיוָּוה
tzivah
צִיוְּותָה
tzivtah
צִיוֵּוינוּ
tzivénou
צִיוֵּויתֶם
tzivétèm
צִיוִּויתֶן
tzivitèn
צִיוּוּ
tzivou
צִיוּוּ
tzivou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn

אֲצַוֶּוה
atzavèh
תְּצַוֶּוה
tétzavèh
תְּצַוִּוי
tétzavi
יְצַוֶּוה
yétzavèh
תְּצַוֶּוה
tétzavèh
נְצַוֶּוה
nétzavèh
תְּצַוּוּ
tétzavou
תְּצַוּוּ
tétzavou
יְצַוּוּ
yétzavou
יְצַוּוּ
yétzavou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
צַוֵּוה
tzavèh
צַוִּוי
tzavi
צַוּוּ
tzavou
צַוּוּ
tzavou
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn