Verbe « Ranger » en Hébreu

léssadèr / méssadèr / sidèr

סִידֵּר  / מְסַדֵּרְ / לְסַדֵּר 

Conjugaison du verbe « ranger » en hébreu

en image
Conjugaison du verbe « ranger /arranger / régler » en hébreu

en tableau

 

Groupe "PAAL"
לְסַדֵּר
מְסַדֵּר
סִידֵּר
ranger /arranger / organiser
léssadèr
méssadèr
sidèr
verbe : ranger - סִידֵּר / מְסַדֵּרְ / לְסַדֵּר  
Présent
Passé
Futur
Impératif
מְסַדֵּר
méssadèr
מְסַדֶּרֶת
méssadèret
מְסַדְּרִים
méssadrim
מְסַדְּרוֹת
méssadrot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou
סִידַּרְתִּי
sidarti
סִידַּרְתָּ
sidarta
סִידַּרְתְּ
sidart
סִידֵּר
sidèr
סִידְּרָה
sidrah
סִידַּרְנוּ
sidarnou
סִידַּרְתֶּם
sidartèm
סִידַּרְתֶּן
sidartèn
סִידְּרוּ
sidrou
סִידְּרוּ
sidrou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
אֲסַדֵּר
assadèr
תְּסַדֵּר
téssadèr
תְּסַדְּרִי
téssadri
יְסַדֵּר
yéssadèr
תְּסַדֵּר
téssadèr
נְסַדֵּר
néssadèr
תְּסַדְּרוּ
téssadrou
תְּסַדֵּרְנָה
téssadèrnah
יְסַדְּרוּ
yéssadrou
תְּסַדֵּרְנָה
téssadèrnah
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
סַדֵּר
sadèr
סַדְּרִי
sadri
סַדְּרוּ
sadrou
סַדְּרוּ
sadrou
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn