Verbe « Unir » en Hébreu

lé'akhèd / mé'akhèd / ikhèd

אִיחֵד / מְאַחֵד / לְאַחֵדConjugaison du verbe « unir / réunir/ rassembler » en hébreu

en image
Conjugaison du verbe « unir / réunir/ rassembler » en hébreu

en tableau

Groupe « Piel – פִּעֵל »
לְאַחֵד
מְאַחֵד
אִיחֵד
unir / réunir/ rassembler
lé'akhèd
'mé'akhèd
'ikhèd
verbe : unir - אִיחֵד/ מְאַחֵד/לְאַחֵדֹ
Présent
Passé
Futur
Impératif
מְאַחֵד
mé-akhèd
מְאַחֶדֶת
mé-akhédèt
מְאַחֲדִים
mé-akhadim
מְאַחֲדוֹת
mé-akhadot
אֲנִי / אַתָּה / הוּא
hou / atah / ani
אֲנִי / אַתְּ / הִיא
hi / at / ani
אֲנַחְנוּ / אַתֶּם / הֵם
hèm / atèm / ana'hnou
אֲנַחְנוּ / אַתֶּן / הֵן
hèn / atèn / ana'hnou
אִיחַדְתִּי
ikhadéti
אִיחַדְתָּ
ikhadéta
אִיחַדְתְּ
ikhadèt
אִיחֵד
ikhèd
אִיחֲדָה
ikhadah
אִיחַדְנוּ
ikhadénou
אִיחַדְתֶּם
ikhadétèm
אִיחַדְתֶּן
ikhadétèn
אִיחֲדוּ
ikhadou
אִיחֲדוּ
ikhadou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
אֲאַחֵד
a-akhèd
תְּאַחֵד
takhèd
תְּאַחֲדִי
takhadi
יְאַחֵד
yakhèd
תְּאַחֵד
takhèd
נְאַחֵד
nakhèd
תְּאַחֲדוּ
takhadou
תְּאַחֲדוּ
takhadou
יְאַחֲדוּ
yakhadou
יְאַחֲדוּ
yakhadou
אֲנִי
ani
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
הוּא
hou
הִיא
hi
אֲנַחְנוּ
ana'hnou
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn
הֵם
hèm
הֵן
hèn
אַחֵד
akhèd
אַחֲדִי
akhadi
אַחֲדוּ
akhadou
אַחֵדְנָה
akhèdnah
אַתָּה
atah
אַתְּ
at
אַתֶּם
atèm
אַתֶּן
atèn